Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jutrosin
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jutrosin
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jutrosin
Newsletter
Szukaj
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jutrosin

Sierpień 2020 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Funkcjonowanie GCKiR w czasie epidemii
Wytyczne dla organizatorów i uczestników imprez odbywających się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników domu kultury, przedstawiamy wytyczne w zakresie bezpiecznych warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

1. Powołanie przez organizatora wydarzenia koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur;

2. Zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników i uczestników wydarzenia);

3. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
4. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczki/przyłbice u wszystkich organizatorów i uczestników wydarzenia;

5. Obowiązek samodzielnego wyposażenia uczestników i obsługi w materiały ochrony osobistej;

6. Dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren budynku GCKiR i wyjściu;

7. W szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;

8. Zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami min. 1,5 metra;

9. Obowiązujący limit osób:
- na jednego uczestnika zajęć ruchowych (taniec, gimnastyka, fitness) musi przypadać
co najmniej 10m2 tj.: sala widowiskowa (180 m2) mak. 18 osób, klubokawiarnia (60 m2)
mak. 6 osób;
- na widowni należy zachować odstępy pomiędzy siedzeniami co najmniej 1,5 m oraz
obowiązują maseczki na twarzy tj.: sala widowiskowa mak. 36 miejsc siedzących,
klubokawiarnia mak. 15 miejsc siedzących;
- podczas zebrań i spotkań przy stołach obowiązują odstępy min. 1,5 metra pomiędzy
osobami i stołami oraz maseczki na twarzy.

10. W toaletach może przebywać jednorazowo tylko tyle osób ile jest dostępnych kabin tj.
- w toalecie damskiej 2 osoby;
- w toalecie męskiej 2 osoby;
- w toalecie dla niepełnosprawnych 1 osoba;

11. Kuchnia wraz z zapleczem jest wyłączona z użytkowania. Posiłki mogą być wydawane tylko na zasadzie cateringu zewnętrznego z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez oraz instrukcje można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 
Zdjęcie: Funkcjonowanie GCKiR w czasie epidemii
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jutrosin